Preformy PET

wody, napoje / 1881 Capello

1881 Capello

soki / sidel

sidel

Tytuł zastępczy

twist off 30/25

wody, napoje / 1,5l / PCO 1810

PCO 1810

wody, napoje / 1-1,5l / PCO 1881

PCO 1881

wody / 4 - 6l / fi38

⌀38

wody, napoje, oleje / 4-6l / ⌀48

4-6l / ⌀48

mleczne, soki / 0,2-0,5 l

produkty mleczne 0,2-0,5 l

mleko / 1l

produkty mleczne / 0,7- 1l